woensdag 11 december 2013

revolution


Soms overkomt het je zomaar, je valt in een serie en je denkt alleen maar hoe kan het dat ik dit niet wist dat het zo gaaf en boeiend is. Het nadeel vind ik wel, dat er op maandag avond door Veronica meteen twee afleveringen worden uitgezonden achter elkaar, zodat de spanning van wat zou er gaan gebeuren een beetje achter blijft, maar toch ik zit aan mijn stoel genageld, okey ik lig op mijn bank te genieten maar hij houd vast. Bij deze serie, die helaas ook reclame er tussendoor heeft, is het ideaal om het op te nemen  omdat je zo de reclame door kunt spoelen. Ik vind het een geweldige serie.

Revolution – Eerste aflevering
 
Onze hele ma­nier van leven is af­han­ke­lijk van elek­tri­ci­teit. Wat zou er ge­beu­ren als het ge­woon stop­te met wer­ken? In Re­vo­lu­ti­on maak je dit mee. Alsof er een scha­ke­laar om­ge­zet is wordt het op­eens op de hele we­reld don­ker. Vlieg­tui­gen val­len uit de lucht, zie­ken­hui­zen moe­ten slui­ten en com­mu­ni­ca­tie is on­mo­ge­lijk. Zelfs bat­te­rij­en wer­ken niet meer. En wie kan zon­der mo­der­ne tech­no­lo­gie ver­tel­len wat de reden hier­van is? Na een korte in­tro­duc­tie gaat de serie vijf­tien jaar voor­uit in de tijd. Het leven is weer terug naar hoe het was voor de in­du­striële re­vo­lu­tie en als de zon onder gaat wor­den de kaar­sen aan­ge­sto­ken.

Re­vo­lu­ti­on. De serie die al po­pu­lair was voor­dat het begon en be­dacht is door Eric Krip­ke. En als je een die­hard Su­per­na­tu­ral fan ben dan zie je dat met­een. Ze spe­len in het deel over vijf­tien jaar ge­le­den het num­mer “Dirty deeds done dirt cheap” van AC/DC en het per­so­na­ge Aaron (Zak Orth) draagt een AC/DC shirt. Het fa­vo­rie­te mu­ziek­gen­re van Krip­ke. Hier­naast is uit­voe­rend pro­du­cent van Lost en Frin­ge, J.J. Abrams, ook uit­voe­rend pro­du­cent bij Re­vo­lu­ti­on. Al­le­maal veel be­lo­ven­de namen en de eer­ste af­le­ve­ring komt zijn ver­wach­tin­gen na. De serie is span­nend, bevat mys­te­rie, actie, over­le­vings­kun­sten en zorgt er­voor dat je het liefst zo snel mo­ge­lijk de vol­gen­de af­le­ve­ring wilt zien. Als je fan was van Terra Nova en Lost en houdt van de stijl van Su­per­na­tu­ral is dit echt een serie voor jou.

Het verhaal staat centraal rondom de familie Matheson. De Monroe Molitia, geleid door Captain Neville (Giancarlo Esposito, Breaking Bad/Once Upon a Time) is op zoek naar broers Benjamin (Tim Guinee, The Good Wife) en Miles Matheson (Billy Burk, Twilight) omdat zij mogelijk iets weten over waarom de elektriciteit is uitgevallen. En als je weet waarom, misschien weet je dan ook hoe je het weer aan kan zetten. De Molitia vindt Ben, maar zijn zoon Danny (Graham Rogers) gooit roet in het eten. Hij bedreigd de Molitia zenuwachtig met een kruisboog en dit zorgt ervoor dat zijn vader vermoord wordt en hijzelf gevangen wordt genomen. Vanaf daar volg je Danny’s verhaal als gevangene, wat voor een fijne afwisseling volgt en je in feite twee delen van het verhaal laat zien.

Op datzelfde moment begint namelijk voor dochter Charlotte “Charlie” (Tracy Spiridakos, Majority Rules) de zoektocht naar Miles en Danny. Maar dit doet ze niet alleen. Onuitgenodigd gaan de vriendin (Anna Lise Phillips) van Ben en zijn vriend Aaron mee. Voordat Ben werd neergeschoten gaf hij aan Aaron een amulet, waarin een usb verborgen zit waar hij vlak voordat de elektriciteit uitviel iets opgezet heeft. Dit element in de serie zorgt voor het mysterie dat je maar al te graag wilt uitvogelen.

Quotes als “I used to work at this place called Google,” zorgen ervoor dat het dicht naar de kijker toegebracht wordt. Hierdoor kun je je beter voorstellen dat ook iets als Google zou stoppen te bestaan als alle technologie zou verdwijnen. Maar niet alleen quotes, ook chronische aandoeningen zoals de astma van Danny komen aan bod. Zonder technologie, geen inhaler voor astmatische patiënten. De kijker kan het verhaal op verschillende manieren naar zich toetrekken. Erg indrukwekkend was ook de scene waarin een vijfjarige Charlie ijs at en Ben tegen haar zei dat ze goed moest onthouden hoe het smaakte.

Hoewel gebruik wordt gemaakt van vele nog niet erg bekende acteurs zijn de acteerprestaties erg goed. In het bijzonder Tracy Spiridakos die een hoofdrol op haar CV heeft weten te zetten. Ze weten je allemaal in het verhaal te zuigen. En ik kan niet wachten totdat de personages verder uitgediept worden. Ook hoop ik dat ze meer terugblikken zullen laten zien van de afgelopen vijftien jaar. Wat wist Ben allemaal? Waarvoor kan de amulet allemaal gebruikt worden? En wat is de oorsprong van het logo van de Monroe Molitia? Dit gaan we hopelijk allemaal ontdekken zodra de serie officieel van start gaat op 17 september en ik voorspel hierbij dat deze serie nog wel eens een grote hit zal kunnen worden.
Het verhaal staat centraal rondom de familie Matheson. De Monroe Molitia, geleid door Captain Neville (Giancarlo Esposito, Breaking Bad/Once Upon a Time) is op zoek naar broers Benjamin (Tim Guinee, The Good Wife) en Miles Matheson (Billy Burk, Twilight) omdat zij mogelijk iets weten over waarom de elektriciteit is uitgevallen. En als je weet waarom, misschien weet je dan ook hoe je het weer aan kan zetten. De Molitia vindt Ben, maar zijn zoon Danny (Graham Rogers) gooit roet in het eten. Hij bedreigd de Molitia zenuwachtig met een kruisboog en dit zorgt ervoor dat zijn vader vermoord wordt en hijzelf gevangen wordt genomen. Vanaf daar volg je Danny’s verhaal als gevangene, wat voor een fijne afwisseling volgt en je in feite twee delen van het verhaal laat zien.

Op datzelfde moment begint namelijk voor dochter Charlotte “Charlie” (Tracy Spiridakos, Majority Rules) de zoektocht naar Miles en Danny. Maar dit doet ze niet alleen. Onuitgenodigd gaan de vriendin (Anna Lise Phillips) van Ben en zijn vriend Aaron mee. Voordat Ben werd neergeschoten gaf hij aan Aaron een amulet, waarin een usb verborgen zit waar hij vlak voordat de elektriciteit uitviel iets opgezet heeft. Dit element in de serie zorgt voor het mysterie dat je maar al te graag wilt uitvogelen.

Quotes als “I used to work at this place called Google,” zorgen ervoor dat het dicht naar de kijker toegebracht wordt. Hierdoor kun je je beter voorstellen dat ook iets als Google zou stoppen te bestaan als alle technologie zou verdwijnen. Maar niet alleen quotes, ook chronische aandoeningen zoals de astma van Danny komen aan bod. Zonder technologie, geen inhaler voor astmatische patiënten. De kijker kan het verhaal op verschillende manieren naar zich toetrekken. Erg indrukwekkend was ook de scene waarin een vijfjarige Charlie ijs at en Ben tegen haar zei dat ze goed moest onthouden hoe het smaakte.

Hoewel gebruik wordt gemaakt van vele nog niet erg bekende acteurs zijn de acteerprestaties erg goed. In het bijzonder Tracy Spiridakos die een hoofdrol op haar CV heeft weten te zetten. Ze weten je allemaal in het verhaal te zuigen. En ik kan niet wachten totdat de personages verder uitgediept worden. Ook hoop ik dat ze meer terugblikken zullen laten zien van de afgelopen vijftien jaar. Wat wist Ben allemaal? Waarvoor kan de amulet allemaal gebruikt worden? En wat is de oorsprong van het logo van de Monroe Molitia? Dit gaan we hopelijk allemaal ontdekken zodra de serie officieel van start gaat op 17 september en ik voorspel hierbij dat deze serie nog wel eens een grote hit zal kunnen worden.
Het verhaal staat centraal rondom de familie Matheson. De Monroe Molitia, geleid door Captain Neville (Giancarlo Esposito, Breaking Bad/Once Upon a Time) is op zoek naar broers Benjamin (Tim Guinee, The Good Wife) en Miles Matheson (Billy Burk, Twilight) omdat zij mogelijk iets weten over waarom de elektriciteit is uitgevallen. En als je weet waarom, misschien weet je dan ook hoe je het weer aan kan zetten. De Molitia vindt Ben, maar zijn zoon Danny (Graham Rogers) gooit roet in het eten. Hij bedreigd de Molitia zenuwachtig met een kruisboog en dit zorgt ervoor dat zijn vader vermoord wordt en hijzelf gevangen wordt genomen. Vanaf daar volg je Danny’s verhaal als gevangene, wat voor een fijne afwisseling volgt en je in feite twee delen van het verhaal laat zien.

Op datzelfde moment begint namelijk voor dochter Charlotte “Charlie” (Tracy Spiridakos, Majority Rules) de zoektocht naar Miles en Danny. Maar dit doet ze niet alleen. Onuitgenodigd gaan de vriendin (Anna Lise Phillips) van Ben en zijn vriend Aaron mee. Voordat Ben werd neergeschoten gaf hij aan Aaron een amulet, waarin een usb verborgen zit waar hij vlak voordat de elektriciteit uitviel iets opgezet heeft. Dit element in de serie zorgt voor het mysterie dat je maar al te graag wilt uitvogelen.

Quotes als “I used to work at this place called Google,” zorgen ervoor dat het dicht naar de kijker toegebracht wordt. Hierdoor kun je je beter voorstellen dat ook iets als Google zou stoppen te bestaan als alle technologie zou verdwijnen. Maar niet alleen quotes, ook chronische aandoeningen zoals de astma van Danny komen aan bod. Zonder technologie, geen inhaler voor astmatische patiënten. De kijker kan het verhaal op verschillende manieren naar zich toetrekken. Erg indrukwekkend was ook de scene waarin een vijfjarige Charlie ijs at en Ben tegen haar zei dat ze goed moest onthouden hoe het smaakte.

Hoewel gebruik wordt gemaakt van vele nog niet erg bekende acteurs zijn de acteerprestaties erg goed. In het bijzonder Tracy Spiridakos die een hoofdrol op haar CV heeft weten te zetten. Ze weten je allemaal in het verhaal te zuigen. En ik kan niet wachten totdat de personages verder uitgediept worden. Ook hoop ik dat ze meer terugblikken zullen laten zien van de afgelopen vijftien jaar. Wat wist Ben allemaal? Waarvoor kan de amulet allemaal gebruikt worden? En wat is de oorsprong van het logo van de Monroe Molitia? Dit gaan we hopelijk allemaal ontdekken zodra de serie officieel van start gaat op 17 september en ik voorspel hierbij dat deze serie nog wel eens een grote hit zal kunnen worden.
Het verhaal staat centraal rondom de familie Matheson. De Monroe Molitia, geleid door Captain Neville (Giancarlo Esposito, Breaking Bad/Once Upon a Time) is op zoek naar broers Benjamin (Tim Guinee, The Good Wife) en Miles Matheson (Billy Burk, Twilight) omdat zij mogelijk iets weten over waarom de elektriciteit is uitgevallen. En als je weet waarom, misschien weet je dan ook hoe je het weer aan kan zetten. De Molitia vindt Ben, maar zijn zoon Danny (Graham Rogers) gooit roet in het eten. Hij bedreigd de Molitia zenuwachtig met een kruisboog en dit zorgt ervoor dat zijn vader vermoord wordt en hijzelf gevangen wordt genomen. Vanaf daar volg je Danny’s verhaal als gevangene, wat voor een fijne afwisseling volgt en je in feite twee delen van het verhaal laat zien.

Op datzelfde moment begint namelijk voor dochter Charlotte “Charlie” (Tracy Spiridakos, Majority Rules) de zoektocht naar Miles en Danny. Maar dit doet ze niet alleen. Onuitgenodigd gaan de vriendin (Anna Lise Phillips) van Ben en zijn vriend Aaron mee. Voordat Ben werd neergeschoten gaf hij aan Aaron een amulet, waarin een usb verborgen zit waar hij vlak voordat de elektriciteit uitviel iets opgezet heeft. Dit element in de serie zorgt voor het mysterie dat je maar al te graag wilt uitvogelen.

Quotes als “I used to work at this place called Google,” zorgen ervoor dat het dicht naar de kijker toegebracht wordt. Hierdoor kun je je beter voorstellen dat ook iets als Google zou stoppen te bestaan als alle technologie zou verdwijnen. Maar niet alleen quotes, ook chronische aandoeningen zoals de astma van Danny komen aan bod. Zonder technologie, geen inhaler voor astmatische patiënten. De kijker kan het verhaal op verschillende manieren naar zich toetrekken. Erg indrukwekkend was ook de scene waarin een vijfjarige Charlie ijs at en Ben tegen haar zei dat ze goed moest onthouden hoe het smaakte.

Hoewel gebruik wordt gemaakt van vele nog niet erg bekende acteurs zijn de acteerprestaties erg goed. In het bijzonder Tracy Spiridakos die een hoofdrol op haar CV heeft weten te zetten. Ze weten je allemaal in het verhaal te zuigen. En ik kan niet wachten totdat de personages verder uitgediept worden. Ook hoop ik dat ze meer terugblikken zullen laten zien van de afgelopen vijftien jaar. Wat wist Ben allemaal? Waarvoor kan de amulet allemaal gebruikt worden? En wat is de oorsprong van het logo van de Monroe Molitia? Dit gaan we hopelijk allemaal ontdekken zodra de serie officieel van start gaat op 17 september en ik voorspel hierbij dat deze serie nog wel eens een grote hit zal kunnen worden.
Het verhaal staat centraal rondom de familie Matheson. De Monroe Molitia, geleid door Captain Neville (Giancarlo Esposito, Breaking Bad/Once Upon a Time) is op zoek naar broers Benjamin (Tim Guinee, The Good Wife) en Miles Matheson (Billy Burk, Twilight) omdat zij mogelijk iets weten over waarom de elektriciteit is uitgevallen. En als je weet waarom, misschien weet je dan ook hoe je het weer aan kan zetten. De Molitia vindt Ben, maar zijn zoon Danny (Graham Rogers) gooit roet in het eten. Hij bedreigd de Molitia zenuwachtig met een kruisboog en dit zorgt ervoor dat zijn vader vermoord wordt en hijzelf gevangen wordt genomen. Vanaf daar volg je Danny’s verhaal als gevangene, wat voor een fijne afwisseling volgt en je in feite twee delen van het verhaal laat zien.

Op datzelfde moment begint namelijk voor dochter Charlotte “Charlie” (Tracy Spiridakos, Majority Rules) de zoektocht naar Miles en Danny. Maar dit doet ze niet alleen. Onuitgenodigd gaan de vriendin (Anna Lise Phillips) van Ben en zijn vriend Aaron mee. Voordat Ben werd neergeschoten gaf hij aan Aaron een amulet, waarin een usb verborgen zit waar hij vlak voordat de elektriciteit uitviel iets opgezet heeft. Dit element in de serie zorgt voor het mysterie dat je maar al te graag wilt uitvogelen.

Quotes als “I used to work at this place called Google,” zorgen ervoor dat het dicht naar de kijker toegebracht wordt. Hierdoor kun je je beter voorstellen dat ook iets als Google zou stoppen te bestaan als alle technologie zou verdwijnen. Maar niet alleen quotes, ook chronische aandoeningen zoals de astma van Danny komen aan bod. Zonder technologie, geen inhaler voor astmatische patiënten. De kijker kan het verhaal op verschillende manieren naar zich toetrekken. Erg indrukwekkend was ook de scene waarin een vijfjarige Charlie ijs at en Ben tegen haar zei dat ze goed moest onthouden hoe het smaakte.

Hoewel gebruik wordt gemaakt van vele nog niet erg bekende acteurs zijn de acteerprestaties erg goed. In het bijzonder Tracy Spiridakos die een hoofdrol op haar CV heeft weten te zetten. Ze weten je allemaal in het verhaal te zuigen. En ik kan niet wachten totdat de personages verder uitgediept worden. Ook hoop ik dat ze meer terugblikken zullen laten zien van de afgelopen vijftien jaar. Wat wist Ben allemaal? Waarvoor kan de amulet allemaal gebruikt worden? En wat is de oorsprong van het logo van de Monroe Molitia? Dit gaan we hopelijk allemaal ontdekken zodra de serie officieel van start gaat op 17 september en ik voorspel hierbij dat deze serie nog wel eens een grote hit zal kunnen worden.
Het verhaal staat centraal rondom de familie Matheson. De Monroe Molitia, geleid door Captain Neville (Giancarlo Esposito, Breaking Bad/Once Upon a Time) is op zoek naar broers Benjamin (Tim Guinee, The Good Wife) en Miles Matheson (Billy Burk, Twilight) omdat zij mogelijk iets weten over waarom de elektriciteit is uitgevallen. En als je weet waarom, misschien weet je dan ook hoe je het weer aan kan zetten. De Molitia vindt Ben, maar zijn zoon Danny (Graham Rogers) gooit roet in het eten. Hij bedreigd de Molitia zenuwachtig met een kruisboog en dit zorgt ervoor dat zijn vader vermoord wordt en hijzelf gevangen wordt genomen. Vanaf daar volg je Danny’s verhaal als gevangene, wat voor een fijne afwisseling volgt en je in feite twee delen van het verhaal laat zien.

Op datzelfde moment begint namelijk voor dochter Charlotte “Charlie” (Tracy Spiridakos, Majority Rules) de zoektocht naar Miles en Danny. Maar dit doet ze niet alleen. Onuitgenodigd gaan de vriendin (Anna Lise Phillips) van Ben en zijn vriend Aaron mee. Voordat Ben werd neergeschoten gaf hij aan Aaron een amulet, waarin een usb verborgen zit waar hij vlak voordat de elektriciteit uitviel iets opgezet heeft. Dit element in de serie zorgt voor het mysterie dat je maar al te graag wilt uitvogelen.

Quotes als “I used to work at this place called Google,” zorgen ervoor dat het dicht naar de kijker toegebracht wordt. Hierdoor kun je je beter voorstellen dat ook iets als Google zou stoppen te bestaan als alle technologie zou verdwijnen. Maar niet alleen quotes, ook chronische aandoeningen zoals de astma van Danny komen aan bod. Zonder technologie, geen inhaler voor astmatische patiënten. De kijker kan het verhaal op verschillende manieren naar zich toetrekken. Erg indrukwekkend was ook de scene waarin een vijfjarige Charlie ijs at en Ben tegen haar zei dat ze goed moest onthouden hoe het smaakte.

Hoewel gebruik wordt gemaakt van vele nog niet erg bekende acteurs zijn de acteerprestaties erg goed. In het bijzonder Tracy Spiridakos die een hoofdrol op haar CV heeft weten te zetten. Ze weten je allemaal in het verhaal te zuigen. En ik kan niet wachten totdat de personages verder uitgediept worden. Ook hoop ik dat ze meer terugblikken zullen laten zien van de afgelopen vijftien jaar. Wat wist Ben allemaal? Waarvoor kan de amulet allemaal gebruikt worden? En wat is de oorsprong van het logo van de Monroe Molitia? Dit gaan we hopelijk allemaal ontdekken zodra de serie officieel van start gaat op 17 september en ik voorspel hierbij dat deze serie nog wel eens een grote hit zal kunnen worden.
Het verhaal staat centraal rondom de familie Matheson. De Monroe Molitia, geleid door Captain Neville (Giancarlo Esposito, Breaking Bad/Once Upon a Time) is op zoek naar broers Benjamin (Tim Guinee, The Good Wife) en Miles Matheson (Billy Burk, Twilight) omdat zij mogelijk iets weten over waarom de elektriciteit is uitgevallen. En als je weet waarom, misschien weet je dan ook hoe je het weer aan kan zetten. De Molitia vindt Ben, maar zijn zoon Danny (Graham Rogers) gooit roet in het eten. Hij bedreigd de Molitia zenuwachtig met een kruisboog en dit zorgt ervoor dat zijn vader vermoord wordt en hijzelf gevangen wordt genomen. Vanaf daar volg je Danny’s verhaal als gevangene, wat voor een fijne afwisseling volgt en je in feite twee delen van het verhaal laat zien.

Op datzelfde moment begint namelijk voor dochter Charlotte “Charlie” (Tracy Spiridakos, Majority Rules) de zoektocht naar Miles en Danny. Maar dit doet ze niet alleen. Onuitgenodigd gaan de vriendin (Anna Lise Phillips) van Ben en zijn vriend Aaron mee. Voordat Ben werd neergeschoten gaf hij aan Aaron een amulet, waarin een usb verborgen zit waar hij vlak voordat de elektriciteit uitviel iets opgezet heeft. Dit element in de serie zorgt voor het mysterie dat je maar al te graag wilt uitvogelen.

Quotes als “I used to work at this place called Google,” zorgen ervoor dat het dicht naar de kijker toegebracht wordt. Hierdoor kun je je beter voorstellen dat ook iets als Google zou stoppen te bestaan als alle technologie zou verdwijnen. Maar niet alleen quotes, ook chronische aandoeningen zoals de astma van Danny komen aan bod. Zonder technologie, geen inhaler voor astmatische patiënten. De kijker kan het verhaal op verschillende manieren naar zich toetrekken. Erg indrukwekkend was ook de scene waarin een vijfjarige Charlie ijs at en Ben tegen haar zei dat ze goed moest onthouden hoe het smaakte.

Hoewel gebruik wordt gemaakt van vele nog niet erg bekende acteurs zijn de acteerprestaties erg goed. In het bijzonder Tracy Spiridakos die een hoofdrol op haar CV heeft weten te zetten. Ze weten je allemaal in het verhaal te zuigen. En ik kan niet wachten totdat de personages verder uitgediept worden. Ook hoop ik dat ze meer terugblikken zullen laten zien van de afgelopen vijftien jaar. Wat wist Ben allemaal? Waarvoor kan de amulet allemaal gebruikt worden? En wat is de oorsprong van het logo van de Monroe Molitia? Dit gaan we hopelijk allemaal ontdekken zodra de serie officieel van start gaat op 17 september en ik voorspel hierbij dat deze serie nog wel eens een grote hit zal kunnen worden.

Het verhaal staat centraal rondom de familie Matheson. De Monroe Molitia, geleid door Captain Neville (Giancarlo Esposito, Breaking Bad/Once Upon a Time) is op zoek naar broers Benjamin (Tim Guinee, The Good Wife) en Miles Matheson (Billy Burk, Twilight) omdat zij mogelijk iets weten over waarom de elektriciteit is uitgevallen. En als je weet waarom, misschien weet je dan ook hoe je het weer aan kan zetten. De Molitia vindt Ben, maar zijn zoon Danny (Graham Rogers) gooit roet in het eten. Hij bedreigd de Molitia zenuwachtig met een kruisboog en dit zorgt ervoor dat zijn vader vermoord wordt en hijzelf gevangen wordt genomen. Vanaf daar volg je Danny’s verhaal als gevangene, wat voor een fijne afwisseling volgt en je in feite twee delen van het verhaal laat zien.

Op datzelfde moment begint namelijk voor dochter Charlotte “Charlie” (Tracy Spiridakos, Majority Rules) de zoektocht naar Miles en Danny. Maar dit doet ze niet alleen. Onuitgenodigd gaan de vriendin (Anna Lise Phillips) van Ben en zijn vriend Aaron mee. Voordat Ben werd neergeschoten gaf hij aan Aaron een amulet, waarin een usb verborgen zit waar hij vlak voordat de elektriciteit uitviel iets opgezet heeft. Dit element in de serie zorgt voor het mysterie dat je maar al te graag wilt uitvogelen.

Quotes als “I used to work at this place called Google,” zorgen ervoor dat het dicht naar de kijker toegebracht wordt. Hierdoor kun je je beter voorstellen dat ook iets als Google zou stoppen te bestaan als alle technologie zou verdwijnen. Maar niet alleen quotes, ook chronische aandoeningen zoals de astma van Danny komen aan bod. Zonder technologie, geen inhaler voor astmatische patiënten. De kijker kan het verhaal op verschillende manieren naar zich toetrekken. Erg indrukwekkend was ook de scene waarin een vijfjarige Charlie ijs at en Ben tegen haar zei dat ze goed moest onthouden hoe het smaakte.

Hoewel gebruik wordt gemaakt van vele nog niet erg bekende acteurs zijn de acteerprestaties erg goed. In het bijzonder Tracy Spiridakos die een hoofdrol op haar CV heeft weten te zetten. Ze weten je allemaal in het verhaal te zuigen. En ik kan niet wachten totdat de personages verder uitgediept worden. Ook hoop ik dat ze meer terugblikken zullen laten zien van de afgelopen vijftien jaar. Wat wist Ben allemaal? Waarvoor kan de amulet allemaal gebruikt worden? En wat is de oorsprong van het logo van de Monroe Molitia? Dit gaan we hopelijk allemaal ontdekken zodra de serie officieel van start gaat op 17 september en ik voorspel hierbij dat deze serie nog wel eens een grote hit zal kunnen worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten